ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

2.50

In stock

2.50

Σύνδεσμος λαστίχου και σκούπας αναρρόφησης.

View cart

Additional information

Weight 0.045 kg