ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

7.15

In stock

7.15

Σύνδεσμος λαστίχου και σκούπας αναρρόφησης.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βάρος 0.045 kg