ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

H εταιρεία μας είναι ενεργή στον τομέα προμήθειας ιατρικών προϊόντων και παροχής συναφών υπηρεσιών προς του πελάτες μας από το 1967, όταν ξεκίνησε η συνεργασία μας με την AGFA.

H εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001: 2015 και στοχεύει να προσφέρει με συνέπεια στους πελάτες της προϊόντα υψηλής ποιότητας από αξιόπιστους προμηθευτές και να παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες μετά την πώληση.

Μετά από μία επιτυχή και συνεχή πορεία 50 και πλέον χρόνων, τα προϊόντα που προμηθεύουμε σήμερα τους πελάτες μας επικεντρώνονται:
• Στον κλάδο της ιατρικής απεικόνισης (αναλογικά και ψηφιακά ακτινολογικά συστήματα, ψηφιοποιητές, εκτυπωτές φιλμ, ακτινολογικά φιλμ, υπέρηχοι), όπου προσφέρονται επιπλέον υπηρεσίες εγκατάστασης και after-sales service
• Στον τομέα της ιατρικής πληροφορικής (συστήματα αποθήκευσης και διανομής ιατρικών εικόνων – PACS, ιατρικά πληροφοριακά συστήματα – RIS/HIS, διαγνωστικές και ιατρικές οθόνες, CD Robots), όπου προσφέρονται επιπλέον υπηρεσίες εγκατάστασης και after-sales service
• Στον τομέα των ιατρικών αναλωσίμων

Για περισσότερες πληροφορίες για τις εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και τα προϊόντα που εισάγουμε, ακολουθήστε τους πιο κάτω συνδέσμους:

ΚΥΡΙΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ