ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ (Νο.5Β)

ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ (Νο.5Β)

7.15

In stock

7.15

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βάρος 0.020 kg

Ανταλλακτικό διάλυμα για τον προσδιορισμό της αλκαλικότητας  του νερού πισίνας.

Διαθέσιμες συσκευασίες: 15 κ.εκ.