SLOWTEC PLUS 21-0-0 + 24 S + 0,2 Fe + 0,1 Zn

SLOWTEC PLUS 21-0-0 + 24 S + 0,2 Fe + 0,1 Zn

In stock

Υδατοδιαλυτό λίπασμα με παρεμποδιστή νιτροποίησης Αζώτου

Κατηγορία:

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ

Εγγυημένη Σύνθεση: Άζωτο (Ν): 21% , Θείο (S): 24% , Σίδηρος (Fe): 0,2% , Ψευδάργυρος (Zn): 0,1%.

Χαρακτηριστικά Λιπάσματος: Το SlowtecPlus 21-0-0 + 24 S + 0,2 Fe + 0,1 Zn είναι ένα πλήρως υδατοδιαλυτό λίπασμα με παρεμποδιστή νιτροποίησης Αζώτου (DMPP). Εφαρμόζεται σαν βασική ή επιφανειακή λίπανση, κυρίως σε δενδρώδεις και εκτατικές καλλιέργειες. Με την εφαρμογή των λιπασμάτων της σειράς Slowtec επιτυγχάνουμε:.

  • Ισορροπημένη Αζωτούχο λίπανση
  • Σημαντική μείωση απωλειών αζώτου
  • Μείωση επιβάρυνσης του υδροφόρου ορίζοντα με νιτρικά
  • Αποφυγή υψηλών επιπέδων Νιτρικών στα παραγόμενα προϊόντα
  • Μείωση του κόστους Αζωτούχου λίπανσης λόγω ελαχιστοποίησης των απωλειών

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 25 Κιλά

Καλλιέργεια Δοσολογία
Καρποφόρα δένδρα
Ελιές
2-4 Κιλά ανά δένδρο
Εκτατικές
καλλιέργειες
40-60 Κιλά ανά δεκάριο
Αμπέλια 60-80 Κιλά ανά δεκάριο
Ανθοκομικά Φυτά 40-60 Κιλά ανά δεκάριο

 

Σημειώσεις:

  • Οι συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής είναι ενδεικτικές, εξαρτώνται από την καλλιέργεια, την ηλικία και το στάδιο ανάπτυξης των φυτών.
  • Θα πρέπει πάντα να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.